Projecten

Projecten

Projecten via het Europees Sociaal Fonds

Familiehulp participeert in verschillende projecten rond zorg, waarvoor onze organisatie kan rekenen op de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

ESF-logo

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt middelen ter beschikking aan organisaties die zich inzetten voor meer en betere jobs voor meer mensen. Ons project ‘Regiowerking 2020’ kan rekenen op hun financiële steun. In dit project herzien wij onze regiowerking volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisaties. Ook het project 'Iedereen digitaal', het project 'Verantwoordelijkheden dieper leggen -– aan de slag!' en het project Communicatie op de werkvloer bij Familiehulp dienstencheques worden door ESF ondersteund.

Familiehulp zal tussen 1 januari 2020 en 30 september 2022 deelnemen aan het EMPOWERCARE-project, dat onder andere via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing wil oplossen. Het project loopt in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland. Het krijgt eveneens steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg 2 Seas).

In de zorg - Uit de zorgen

In 2015 kreeg Europa te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Voor hun succesvolle integratie vormt een job een belangrijke voorwaarde, al is het voor vluchtelingen vaak niet gemakkelijk om werk te vinden. Tegelijk kampt de zorgsector in West-Europese landen met een toenemend gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Met het project In de Zorg - Uit de Zorgen proberen acht euregionale vluchtelingen-, zorg- en arbeidsmarktorganisaties via samenwerking bij te dragen aan een oplossing voor beide uitdagingen. Familiehulp is lead partner in dit project.

Het project 'In de Zorg - Uit de Zorgen' wordt gefinancierd door het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. Dit is een Europese subsidieregeling die de samenwerking tussen de regio Aken, de Nederlandse regio Zuid- en Midden-Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg en de Duitstalige Gemeenschap stimuleert. Ook de provincies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen financieren een deel van het project. De Belgische projectpartners zijn Familiehulp, het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, het internationaal Comité en het ACV. De Nederlandse partners zijn Zuyderland, Zorg aan Zet, Vluchtelingenwerk Nederland, terwijl het Rode Kruis de Duitse partner is.

Familiehulp is lead partner in dit project. Hiervoor ontving onze organisatie de award Gastvrije Gemeente en de Europese COME-IN award.

Meer informatie over het project 'In de zorg - Uit de zorgen' vind je op deze website.

Partners IDZUDZ

Zorg in de binnentuin

Het project 'Zorg in de binnentuin’ streeft naar een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor bewoners van een landelijk gebied. Voor dit project krijgt Familiehulp steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het OCMW Vleteren.

 

Logo's zorg in de binnentuin

Vizier

Familiehulp werkt mee aan het project Vizier, een computersysteem dat het dagelijks leven van thuiswonende senioren gemakkelijker wil maken. Vizier is een onderdeel van het AAL-programma, dat ICT-gebaseerde, innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten steunt. Alle informatie vind je op deze website. Via deze link vind je ook een impressiefilmpje.

Triade 2.0

Samen met acht andere Europese partners nam Familiehulp van oktober 2018 tot augustus 2021 deel aan het Erasmus+ Project Triade 2.0. Via dit project werd opleidingsmateriaal ontwikkeld voor professionals die ondersteuning bieden aan ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking, met als doel de sociale inclusie en de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren. Meer uitgebreide informatie vind je op deze pagina.