Speelboom Oostende

Ben je op zoek naar opvang voor je baby of peuter? In Oostende kan je op twee locaties terecht voor kinderopvang van Familiehulp:

- De Speelboom Oostende in de Elisabethlaan 252 (speelboom.oostende@familiehulp.be) 

- De Speelboom Oostende-Centrum in de Ooststraat 50 (speelboom.oostende-centrum@familiehulp.be) 

Onze twee kinderdagverblijven De Speelboom zijn een warm nest waar kinderen én hun ouders zich thuis voelen. Beide kinderdagverblijven zijn vergund door Kind en Gezin.

Ons team

Jolien Kluysse

Verantwoordelijke
059/70 21 32
Sylvie

Sylvie De Buyser

Pedagogisch coach

Blinc

Blinc is een pilootproject rechtstreeks toegankelijke hulp van Inspirant aan zee |MFC in samenwerking met Stad Oostende. In alle opvanglocaties ontvangen we dagelijks kinderen met specifieke ondersteuningsnoden.  Er is steeds meer nood aan inclusieve opvang en voor het personeel is er extra coaching nodig.

Vanuit Blinc bieden wij ondersteuning aan kinderen van 0 tot 13 j en hun begeleiders in de kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking Plezand.  Wij gaan voor concrete en aangepaste ondersteuning, vroeg en nabij.

Met Blinc wordt volop ingezet op een inclusieve werking binnen de stadsdiensten, met als doel alle kinderen te laten 'blinken in hun vel'

Meer info? www.inspirant.be/kind-en-jonblincgere/ondersteuning-kinderopvang/blinc

Praktische informatie

Contactgegevens

Elisabethlaan 252, 8400 Oostende
+32 (0)59 70 21 32

Openingsuren

maandag: 7:00-18:00
dinsdag: 7:00-18:00
woensdag: 7:00-18:00
donderdag: 7:00-18:00
vrijdag: 7:00-18:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Met uitzondering van de officiële feestdagen
en het jaarlijks collectief verlof.

Onze leefgroepen

In het kinderdagverblijf worden de kinderen verdeeld in leefgroepen.
Er wordt semi-verticaal gewerkt, met name een groep met uitsluitend baby’s of peuters.

De Rupsjes: Voor kinderen van 0 tot 18 maanden.

De Vlindertjes: Voor kinderen van ongeveer 18 maanden tot 3 jaar.

Rond de leeftijd van 18 maanden kan het kind doorschuiven van de babygroep naar de peutergroep.

De ervaring en het aanvoelen van de begeleiding is hierin essentieel. De mogelijkheid van doorschuiven wordt aan de ouders voorgelegd. De peuter gaat vooraf wennen in de peutergroep.