Doe een gift

Doe een gift

Je kan Familiehulp steunen door:

  • een gift te doen op het rekeningnummer van Familiehulp vzw: IBAN BE32 7995 5025 1902 – BIC GKCC BE BB. Vermeld je naam + gift Familiehulp. Bij giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest van ons.

  • ons als goed doel op te nemen in je testament en/of te kiezen voor een duolegaat. Meer info vind je op  www.testament.be. testament.be

Met jouw gift bouwen wij verder aan kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp voor mensen in kwetsbare situaties. Onze oprechte dank om ons daarbij te helpen.