Nieuws

Nieuws

Familiehulp steunt de vraag van Federgon en Zorggezind om de prijs van dienstencheques te verhogen. “Als maatschappelijk verantwoorde werkgever is het voor ons belangrijk dat we onze vele huishoudhulpen dienstencheques een professionele omkadering en begeleiding kunnen blijven bieden.”

NOAH Oudsbergen vierde onlangs haar 10e verjaardag. In dit kleinschalige dagverzorgingshuis van Familiehulp kunnen eenzame ouderen of mensen met een zorgbehoefte samen een gezellige dag doorbrengen.

Sinds begin mei is een vast team van 7 verzorgenden en 1 huishoudhulp van Familiehulp aan de slag in Honkhuis vzw, een woon- en zorgproject in Leuven voor 13 jonge vrienden met een beperking.

In Jabbeke volgt een twintigtal verzorgenden het komende jaar de opleiding ‘360° levenskwaliteit’. Daarin leren zij diverse technieken om te blijven communiceren, onder andere met mensen met dementie. De lessen worden gegeven door Kasper Bormans (KU Leuven & Maastricht University), als auteur van ‘Wat Alz?’ en ‘Tijd maken voor mensen met dementie’ een autoriteit op het vlak van communicatie en dementie.

Deze week vond in Antwerpen de 23e editie van de Internationale Conferentie voor Geïntegreerde Zorg (ICIC) plaats. Zorgorganisaties, overheden en andere belangrijke spelers uit de zorg- en welzijnssector bogen er zich over de toekomst van de geïntegreerde zorg. Familiehulp pleitte er in de persoon van regiodirecteur Bart Tirez voor andere recepten om de uitdagingen binnen de zorgsector aan te gaan.

Vanaf 1 juli 2023 zal Familiehulp dienstencheques haar klantenbijdrage aanpassen. De huidige subsidiëring van de dienstencheques is momenteel helaas onvoldoende om onze kwalitatieve ondersteuning en dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Het belang van een goede omkadering

Op 26 en 27 april 2023 vond in de Mechelse Nekkerhal de ’Health & care beurs’ plaats, een event voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Naast diverse stands kon het publiek ook luisteren naar gastsprekers, waaronder onze algemeen directeur Ann Demeulemeester en manager medewerkersbeleid Eva Strubbe.

Drie actuele thema’s

Op woensdag 26 april vierde Familiehulp in Herentals de feestelijke opening van de nieuwe locatie van ons kinderdagverblijf De Speelboom én het nieuwe regiokantoor.

Regiodirecteur Annelies Van den Eynde toonde zich verheugd. "Ons nieuwe regiokantoor en de vernieuwde locatie van De Speelboom geven ons extra visibiliteit en uitstraling. Onze lokale zorgcampus voedt de synergie tussen kinderzorg en thuiszorg en vormt een bijkomende troef voor onze professionele en warme zorg- en dienstverlening voor Herentals en omgeving."

Samen met twee andere zorgorganisaties nam Familiehulp deel aan het onderzoeksproject ‘What’s your story’ van Stimulans en Hogeschool UC Leuven-Limburg. Dat richtte zich op de zorgrelatie tussen zorgmedewerkers en hun klanten, en de impact daarvan op de zorgverlening. Het leidde tot een serie mooie beelden en pakkende verhalen, die in het M-museum in Leuven werden gepresenteerd.

Het uitgangspunt

Familiehulp ontvangt op de 'Dag van de Zorg' (zondag 19 maart 2023) federaal staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor in haar opleidingscentrum te Gent. “Zowel het kabinet van de staatssecretaris als Familiehulp hebben mogelijkheden en zijn bereid om elkaar te inspireren rond het opleiden en begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen naar de arbeidsmarkt", aldus algemeen directeur Ann Demeulemeester.