FAQ

FAQ

FAQ vernieuwde klantenbijdrage 

Hoe factureren jullie de nieuwe klantenbijdrage?  
Wanneer krijg ik deze factuur en waarom?
Kan een erkende onderneming deze bijdrage wettelijk aanrekenen? 
Geldt deze wetgeving voor de 3 gewesten? 
Wat is de totale kostprijs voor één uur poetshulp bij ons? 
Kan Familiehulp dienstencheques de bijdrage eenzijdig optrekken?
Ik wens de nieuwe bijdrage niet te betalen, wat moet ik doen?
Wat verandert er in het klantencontract?           
Betaal ik voor mijn tweede verblijf ook een bijdrage?  
Waarom rekenen jullie een hogere klantenbijdrage aan?

Kan ik de hulp als klant onmiddellijk stopzetten?
Is de klantenbijdrage fiscaal aftrekbaar?
Ik betaalde reeds de jaarlijkse klantenbijdrage van 50 euro, wat nu?
Ik kreeg reeds een factuur voor de jaarlijkse bijdrage van 50 euro, maar betaalde deze nog niet. Ik wil graag verder klant blijven. Wat moet ik doen?
Ik wil het oude en het nieuwe klantencontract vergelijken. Waar vind ik beide contracten en hoe kan ik deze van elkaar onderscheiden?  
Is Familiehulp dienstencheques het enige bedrijf dat een bijdrage vraagt?
Wijzigen de betalingsvoorwaarden?
Wat als ik de klantenbijdrage niet betaal?
Ik heb een probleem met mijn factuur, waar kan ik terecht?
Waarom factureren jullie per 3 maand?

Kan ik betalen via domiciliëring?

FAQ algemene werking 

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?
Moet ik zelf voor poetsmateriaal zorgen?
Hoe betaal ik voor mijn huishoudhulp?
Is mijn huishoudhulp verzekerd tegen arbeidsongevallen?
Ben ik als klant verzekerd voor materiële schade?
Wat gebeurt er wanneer mijn huishoudhulp afwezig is?
Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?
Mijn huishoudhulp moet een keer niet komen. Wat doe ik dan?
Komt jullie dienst persoonlijk langs om de dienstverlening nog beter af te stemmen?
Heeft mijn huishoudhulp recht op een pauze?
Mogen de huishoudhulpen telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren?
Rookt mijn huishoudhulp?
Mag mijn huishoudhulp geschenken aanvaarden?
Welke voordelen geniet ik als zelfstandige die pas mama werd?
Wat indien ik niet tevreden ben over mijn huishoudhulp?
Op welke tijdstippen mag ik de huishoudhulp verwachten?
Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik bij Familiehulp dienstencheques minimaal verkrijgen?
Kan ik een huishoudhulp weigeren?
Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Kan ik overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques (of omgekeerd)?

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?

We streven ernaar om steeds een vaste huishoudhulp te sturen. Door onverwachte omstandigheden kan dit wel eens mislopen. Dan zoeken we samen met jou naar een gepaste oplossing voor een nieuwe vaste hulp.


Terug omhoog

 

Moet ik zelf voor poetsmateriaal zorgen?

We verwachten dat je voor het nodige materiaal zorgt conform onze materiaallijst. Je kan onze lijst hier vinden. We raden je aan deze lijst samen met onze huishoudhulp te overlopen tijdens de eerste dienstverlening en dan pas over te gaan tot eventuele extra aankopen.


Terug omhoog

 

Hoe betaal ik voor mijn huishoudhulp?

Bij Familiehulp dienstencheques kan je met elektronische of papieren dienstencheques betalen. De meest gebruiksvriendelijke keuze zijn de elektronische dienstencheques. Geen administratie meer voor jou en je huishoudhulp, je hoeft zelf na de dienstverlening niets meer te doen. Wij geven de prestatie door aan Pluxee. Lees hier alle voordelen.

Papieren dienstencheques komen per post toe. Je geeft per gepresteerd uur een ondertekende cheque met ingevulde prestatiedatum aan je huishoudhulp. Voor een blok van 4 uur zijn dit 4 dienstencheques. We verwachten dat je de cheques klaarlegt bij het begin van de hulpverlening.

 • Een dienstencheque in Vlaanderen kost € 9 (voor de eerste 400, € 10 voor de laatste 100). Elke gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen.
  • In het Vlaamse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 7,20 voor de eerste 191 dienstencheques. 
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 8,50 voor de eerste 163 dienstencheques. 
  • In het Waalse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 8,10 voor de eerste 150 dienstencheques. 


Terug omhoog

 

Is mijn huishoudhulp verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Je huishoudhulp is verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (schade). Je moet hiervoor geen extra kosten betalen.


Terug omhoog

 

Ben ik als klant verzekerd voor materiële schade?

Ja, in geval van materiële schade veroorzaakt door je huishoudhulp, neem je binnen de twee werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden contact met ons op (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). Familiehulp vergoedt geen laattijdige schademeldingen. Onze administratie zal bij de verzekeringsmaatschappij (DVV) aangifte doen en je vervolgens per brief hiervan op de hoogte stellen. DVV zal je op de hoogte brengen over de beslissing inzake het dossier en bij aanvaarding overgaan tot uitbetaling. Er is bij elk schadegeval sprake van een franchise. In geval van vragen kan je je richten tot de verzekeringsmaatschappij.


Terug omhoog

 

Wat gebeurt er wanneer mijn huishoudhulp afwezig is?

 • Geplande afwezigheden (bv. verlof, vorming ...) van je huishoudhulp: je huishoudhulp brengt je minstens 1 week op voorhand op de hoogte. Je kan ons contacteren (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) en navragen of er vervanging mogelijk is.
 • Ongeplande afwezigheden (ziekte, familiaal verlof,...) van je huishoudhulp: je huishoudhulp brengt je op de hoogte. Je kan ons uiteraard steeds contacteren en navragen of er vervanging mogelijk is.
 • Betaalde en vervangende feestdagen: op deze dagen bieden we geen dienstverlening. De vervangende feestdagen voor 2024 zijn:
  • Vrijdag 16/08/2024


Terug omhoog

 

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

 • Eerste dienstverlening: Wanneer de huishoudhulp de eerste keer komt, vragen we dat je in de mate van het mogelijke aanwezig bent. Zo kan je jouw verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven in jouw huis. Tevens kan dan bekeken worden of je over het nodige materiaal beschikt.
 • Verdere dienstverlening: Bij de verdere dienstverlening is je aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze huishoudhulpen kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan je de huishoudhulp een sleutel van je woning overhandigen. Om dit administratief in orde te brengen, kan je hier een formulier downloaden en ondertekenen.


Terug omhoog

 

Mijn huishoudhulp moet een keer niet komen. Wat doe ik dan?

 • Wanneer je de dienstverlening 2 weken of langer wenst te annuleren, dan vragen we om ons minstens 4 weken vooraf te verwittigen (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). 
 • Voor afwezigheden van minder dan 2 weken, volstaat het om ons 1 week op voorhand op de hoogte te brengen. 
 • In geval van onvoorziene situaties, vragen wij om ons zo snel mogelijk te contacteren.


Terug omhoog

 

Komt jullie dienst persoonlijk langs om de dienstverlening nog beter af te stemmen?

Al onze medewerkers worden persoonlijk begeleid door een coach dienstencheques. Hij/zij komt langs op de werkvloer (mogelijks dus ook bij jou thuis) om onze medewerkers gericht op te volgen en de samenwerking tussen onze dienst en jou als klant zo mogelijk nog te verbeteren. Indien de coach dienstencheques bij jou op de werkvloer langskomt, zal hij/zij je hiervan steeds op voorhand telefonisch verwittigen. Je kan er als klant voor kiezen om het bezoek te verplaatsen naar een later tijdstip dat jou beter schikt. Je kan maar hoeft hiervoor zeker niet thuis te blijven. Indien je een bepaalde vraag of bemerking hebt, kan je ons telefonisch (078/15 00 45) of per mail (dienstencheques@familiehulp.be) contacteren om een klantenbezoek aan te vragen. Op deze manier werken wij dagelijks aan de kwaliteit van onze samenwerking.


Terug omhoog

 

Heeft mijn huishoudhulp recht op een pauze?

Per blok van 4 uur heeft je huishoudhulp recht op 15 minuten betaalde pauze. Indien de huishoudhulp 4 uur bij je werkt, kan hij/zij bij jou de eigen lunch gebruiken.


Terug omhoog

 

Mogen de huishoudhulpen telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren?

Onze huishoudhulpen mogen geen privégesprekken voeren tijdens de werkuren.


Terug omhoog

 

Rookt mijn huishoudhulp?

Onze huishoudhulpen roken niet tijdens de werkuren (wel tijdens de pauzes, maar niet in jouw woning wanneer je dit niet wenst).


Terug omhoog

 

Mag mijn huishoudhulp geschenken aanvaarden?

De huishoudhulp mag geen geschenken noch giften aanvaarden.


Terug omhoog

 

Welke voordelen geniet ik als zelfstandige die pas mama werd?

Ben je mama geworden en werk je als zelfstandige? Dan kan je genieten van 105 uur moederschapshulp, zodra je jouw professionele activiteiten hervat. De moederschapshulp betaal je met 105 dienstencheques, die je krijgt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) waarbij je aangesloten bent. Met die dienstencheques kan je onze dienstverlening betalen.


Terug omhoog

 

Wat indien ik niet tevreden ben over mijn huishoudhulp?

Indien je niet tevreden bent over jouw huishoudhulp, kan je dit steeds aan ons laten weten (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). De coach dienstencheques van jouw huishoudhulp zal je opmerkingen verder opvolgen. Je kan hier ook jouw klacht formuleren. We nemen dan contact met je op voor de verdere afhandeling.


Terug omhoog

 

Op welke tijdstippen mag ik de huishoudhulp verwachten?

Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag tussen 7.30 u en 17 u.


Terug omhoog

 

Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik bij Familiehulp dienstencheques minimaal verkrijgen?

Het minimaal aantal uren hulp is 4 uren om de 14 dagen.


Terug omhoog

 

Kan ik een huishoudhulp weigeren?

Indien je na een dienstverlening niet tevreden bent over de kwaliteit van het geleverde werk, kan je bij ons terecht om dit te melden (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). Wij gaan dan eventueel voor jou op zoek om je zo spoedig mogelijk iemand anders te sturen. Familiehulp dienstencheques kiest echter voor diversiteit. Dit betekent dat wij van jou als klant verwachten dat al onze medewerkers bij jou de kans krijgen beoordeeld te worden op hun geleverde prestaties, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, e.d.


Terug omhoog

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds telefonisch (078/15 00 45) of per mail (dienstencheques@familiehulp.be) bij ons terecht. Verder kan je ook een kijkje nemen op de website van Pluxee.


Terug omhoog

 

Kan ik overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques (of omgekeerd)?

Ga als volgt te werk:

 • Surf naar de beveiligde website van Pluxee (van jouw regio):
 • Kies een manier om je aan te melden.
 • Klik op de rubriek 'instellingen' bovenaan de pagina.
 • Selecteer 'elektronisch'.
 • Klik op 'bewaren'.
 • Je krijgt elektronische dienstencheques ter beschikking bij je volgende bestelling.

Je kan het type dienstencheques (elektronisch of papier) ook wijzigen door te bellen naar Pluxee:

 • in het Vlaams Gewest: 02/401 31 30
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02/401 31 60
 • in het Waals Gewest: 02/401 31 70


Terug omhoog

Hoe factureren jullie de nieuwe klantenbijdrage?

De klantenbijdrage wordt per uur huishoudelijke hulp gefactureerd. We factureren volgens onderstaand schema:

 • 1e kwartaal: januari, februari, maart;
  → Facturatiedatum: 1e werkdag van mei
 • 2e kwartaal: april, mei; juni;
  → Facturatiedatum: 1e werkdag van augustus
 • 3e kwartaal: juli, augustus, september;
  → Facturatiedatum: 1e werkdag van november
 • 4e kwartaal: oktober, november, december;
  → Facturatiedatum: 1e werkdag van februari

Terug omhoog

 

Wanneer krijg ik deze factuur en waarom?          

Je krijgt de factuur steeds op de 1e werkdag van de tweede maand na het gefactureerde kwartaal. Deze extra maand gebruiken we om de papieren dienstencheques te verwerken en onze planningen administratief op punt te zetten. Op deze manier sturen we jou een correcte factuur.


Terug omhoog

Kan een erkende onderneming wettelijk deze bijdrage aanrekenen?

Ja, wettelijk kunnen we deze bijdrage aanrekenen. De regelgeving rond de dienstencheques laat dit toe. Meer informatie vind je hier, op de website van dienstencheques Vlaanderen.


Terug omhoog

Geldt deze wetgeving voor de 3 gewesten?

Ja, deze wetgeving geldt voor de 3 gewesten.
 

Terug omhoog

Wat is de totale kostprijs voor één uur poetshulp bij ons?      

 • Vlaams gewest:
  • Voor fiscale aftrek: 9 € + 1,25 € = 10,25 €
  • Na fiscale aftrek: 7,20 € + 1,25 € = 8,45 € (eerste 191 dcq)
 • Brussels gewest:
  • Voor fiscale aftrek: 10 € + 1,25 € = 11,25 €
  • Na fiscale aftrek: 8,50 € + 1,25 € = 9,75 € (eerste 163 dcq)
 • Waals gewest:
  • Voor fiscale aftrek: 9 € + 1,25 € = 10,25 €
  • Na fiscale aftrek: 8,10 € + 1,25 € = 9,35 € (eerste 150 dcq)

Dit zijn de wettelijk bepaalde tarieven op dit moment.
 

Terug omhoog

Kan Familiehulp dienstencheques de bijdrage eenzijdig optrekken?

Ja. We verwijzen hiervoor naar het oude klantencontract, algemene voorwaarden artikel 8. Dit artikel 8 voorziet dat Familiehulp, om welke reden ook, de overeenkomst kan wijzigen. Je bent echter niet verplicht om de nieuwe klantenbijdrage te aanvaarden. Indien je niet akkoord gaat, dan heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen. 


Terug omhoog

Ik wens de nieuwe bijdrage niet te betalen, wat moet ik doen?          

We verwijzen hiervoor naar het klantencontract, algemene voorwaarden artikel 8: 

"Ingeval de klant niet akkoord gaat met een eenzijdige wijziging dan heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van vier weken binnen de maand na de kennisgeving."

Wens je de hulp stop te zetten, dan vragen we je ons te verwittigen per mail of telefonisch en per brief ten laatste op 2/06/2023.
 

Terug omhoog

Wat verandert er in het klantencontract?           

We pasten volgende artikels in het klantencontract aan:

 • Artikel 4 van de algemene voorwaarden
 • Artikel 7 van de bijzondere voorwaarden


Terug omhoog

Betaal ik voor mijn tweede verblijf ook een klantenbijdrage?

Ja, je betaalt als klant een bijdrage van 1,25 € per geleverd uur dienstverlening op elk adres dus ook indien je huishoudelijke hulp afneemt in een tweede verblijf.


Terug omhoog

Waarom rekenen jullie een hogere klantenbijdrage aan?  

We voeren de verhoging van de klantenbijdrage door omwille van volgende redenen:

 • Het behouden van een kwalitatieve ondersteuning naar onze huishoudhulpen;
 • Een financieel gezonde divisie blijven;
 • Een eerlijke en transparante facturatie naar jou als klant.

Kan ik de hulp als klant onmiddellijk stopzetten?

Zoals vermeld in het klantencontract (artikel 8 van de algemene voorwaarden) werken we met een opzegperiode van 4 weken.
 

Terug omhoog

Is de klantenbijdrage fiscaal aftrekbaar?

Neen, enkel je dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. De fiscale aftrekbaarheid is een overheidsbevoegdheid.         


Terug omhoog

Ik betaalde reeds de jaarlijkse klantenbijdrage van 50 euro, wat nu?

Je betaalt de vernieuwde bijdrage vanaf 1/07/2023. Betaalde je bv. een klantenbijdrage voor de periode van oktober 2022 t.e.m. september 2023, dan zullen we de maanden juli t.e.m. september (= overlappende periode) in mindering brengen op je eerstvolgende factuur.

Per reeds aangevatte maand wordt er 4,16 euro (50€/12 maanden) in mindering gebracht. In het genoemde voorbeeld zullen we jou dus 12,48€ in mindering brengen op je eerste factuur in november.


Terug omhoog

Ik kreeg reeds een factuur voor de jaarlijkse bijdrage van 50€, maar betaalde deze nog niet. Ik wil graag verder klant blijven. Wat moet ik doen?

Je zal een aanmaning ontvangen met daarop het verrekende bedrag volgens de oude bijdrage nog dient te betalen. Per reeds aangevatte maand rekenen we je 4,16 € (= 50 € / 12 maanden) aan.

Betaalde je deze bijdrage nog niet bij het uitsturen van de eerste nieuwe factuur in november, dan tellen we er dit bedrag eenmalig bij op. 


Terug omhoog

Ik wil het oude en het nieuwe klantencontract vergelijken. Waar vind ik beide contracten en hoe kan ik deze van elkaar onderscheiden?

Het oude klantencontract staat niet meer zichtbaar op onze website, maar je kan het wel steeds opvragen. Je neemt hiervoor contact op met onze centrale dienst. 

Je vindt de versiedatum van het klantencontract in de voettekst:

 • Oud klantencontract: contract gaat in vanaf 1/12/2017
 • Nieuw klantencontract: contract gaat in vanaf 1/07/2023
   

Terug omhoog

Is Familiehulp dienstencheques het enige bedrijf dat een bijdrage vraagt?

Neen, we stellen vast dat heel wat andere dienstenchequebedrijven eveneens een toeslag aanrekenen.    


Terug omhoog    

Wijzigen de betalingsvoorwaarden?       

Ja, we volgen hierin de actuele wettelijke richtlijnen.         


Terug omhoog 

Wat als ik de klantenbijdrage niet betaal?          

We zijn genoodzaakt de dienstverlening te schorsen en vervolgens stop te zetten indien je de bijdrage niet betaalt. Hiervoor verwijzen we naar artikel 3 van de algemene voorwaarden in ons klantencontract.    


Terug omhoog

Ik heb een probleem met mijn factuur, waar kan ik terecht?   

Bij vragen over je factuur kan je telefonisch contact opnemen of per mail:

 • Mail: betalingen.dienstencheques@familiehulp.be
 • Telefonisch: 09/210 80 90

Deze informatie vind je ook terug op je factuur.


Terug omhoog

Waarom factureren jullie per 3 maand?  

We kozen hiervoor om de kost voor jou als klant te spreiden.

Terug omhoog

 

Kan ik betalen via domiciliëring?  

Het is mogelijk om te betalen via domiciliëring. Je vraagt een domiciliëringsformulier aan via betalingencheques.dcq@familiehulp.be

Terug omhoog