Samenwerking Familiehulp en Joodse Dienst Thuiszorg

Samenwerking Familiehulp en Joodse Dienst Thuiszorg

Joodse Centrale en Familiehulp werken samen

Vanaf 1 januari 2024 wordt de diensten ‘Gezins- en Bejaardenhulp’ en ‘Aanvullende thuiszorg’ van de Joodse Dienst Thuiszorg (JDT vzw) geïntegreerd in Familiehulp. Hierdoor kan JDT haar zorgaanbod uitbreiden met onder andere kraamzorg, karweidienst en nachtzorg.

JDT vzw als deel van de koepelorganisatie “De Centrale”

Het Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon vzw (gesticht in 1920 en gekend onder de naam “De Centrale”) biedt materiële en morele hulp aan armen en behoeftigen in de samenleving. Een van de sociale activiteiten van De Centrale is onder andere het verlenen van gezinszorg en poetsdienst aan haar leden.

“Concreet gaat Familiehulp de diensten ‘Gezin- en Bejaardenhulp’ en ‘Aanvullende thuiszorg’ van De Centrale integreren in haar werking”, vertelt Lode Draelants, regiodirecteur van Familiehulp Antwerpen. “Voor de klanten van de De Centrale verandert er in de praktijk niks. Hun vertrouwde verzorgende of huishoudhulp blijft dezelfde, net als hun vaste aanspreekpunt. Nieuwe klanten kunnen ook nog altijd via De Centrale een zorgvraag stellen. Die vraag wordt dan doorgegeven aan Familiehulp.”

Groeiende uitdagingen

“De samenwerking tussen De Centrale en Familiehulp is een antwoord op de groeiende uitdagingen in het complexe zorglandschap”, aldus Lode Draelants. “Op deze manier kan De Centrale haar bestaande zorgaanbod uitbreiden met onder andere kraamzorg, karweidienst en nachtzorg.”

Zelf is Familiehulp ook diep verankerd in het Antwerpse zorglandschap. “We tellen in en rond Antwerpen meer dan 400 medewerkers”, zegt Lode Draelants. “Heel wat mensen uit de Joodse gemeenschap zijn reeds klant bij Familiehulp. Voor ons is deze samenwerking dus zeker geen stap in het onbekende. Integendeel, we zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst een warme en professionele thuiszorg kunnen blijven verzekeren, die een meerwaarde biedt voor alle klanten en medewerkers.”