What’s your story? Zorgethiek in beeld

What’s your story? Zorgethiek in beeld

Zorgethiek in woord en beeld

Samen met twee andere zorgorganisaties nam Familiehulp deel aan het onderzoeksproject ‘What’s your story’ van Stimulans en Hogeschool UC Leuven-Limburg. Dat richtte zich op de zorgrelatie tussen zorgmedewerkers en hun klanten, en de impact daarvan op de zorgverlening. Het leidde tot een serie mooie beelden en pakkende verhalen, die in het M-museum in Leuven werden gepresenteerd.

Het uitgangspunt

“Het uitgangspunt van dit project vormt de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers”, aldus Bart Tirez, regiodirecteur Familiehulp Leuven. “Een zorgrelatie opbouwen met je klanten is eigenlijk de essentie van zorgend handelen. Het vormt een fundament van de zorgverlening, een ethische opdracht waar elke zorgprofessional mee te maken krijgt. Een zorgrelatie opbouwen is echter niet altijd even gemakkelijk. Zoiets vraagt tijd en aandacht. En dat is in het huidige zorglandschap niet altijd even vanzelfsprekend.”

Het onderzoeksproject “What’s your story” wou zorgprofessionals de kans geven om stil te staan bij de zorgrelaties die zij met hun klanten opbouwen. “Concreet vroegen we aan verschillende verzorgenden en een kraamverzorgende uit onze regio om hun concrete ervaringen op te schrijven of te fotograferen”, legt Bart Tirez uit. “Zo kregen zij zelf meer inzicht in hun zorgrelaties en de zorgethische competenties om tot deugdzame zorg te komen. De resultaten hebben we gebundeld in een prachtig boek en een mooie fototentoonstelling.”

Ervaringen

We polsten ook bij enkele medewerkers naar hun ervaringen met dit project. “Door deel te nemen, heb ik in mijn werk nog meer diepgang ervaren”, vertelt verzorgende Monique De Greef. “Als verzorgenden leveren we sowieso al goed werk, maar door te focussen op ethiek en de zorgrelatie ga je nog iets dieper. Je moet de vraag stellen hoe je als zorgverlener gevoelig blijft voor de kwetsbaarheid, de mogelijkheden en de noden van de zorgontvanger. Zo weet je nog beter wat je klant wil, het onderlinge vertrouwen wordt nog groter en je ontwikkelt een nog sterkere band.”

“Ik heb ook genoten van de wisselwerking met de collega’s, de feedback en de vele mooie verhalen”, vult verzorgende Lin Nevejans aan. “We hebben ook handvaten gekregen waarmee we verder kunnen werken. Het is heel boeiend om te weten wat we aan het doen zijn en om het aspect ethiek een plaats te geven in je werk.”

“Zorgethiek vervult ook binnen kraamzorg een belangrijke rol”, getuigt kraamverzorgende Saralie De Vos. “Je moet durven vragen stellen aan je klant, ook over gevoelige zaken. Vertrouwen opbouwen is cruciaal. Het viel me tijdens dit project trouwens op dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen voor onze klanten, maar dat iedereen een andere manier heeft om dat te bereiken. We lijken als verzorgenden heel hard op elkaar, maar toch zijn we heel verschillend.”

Momenteel bekijkt Familiehulp – in samenwerking met UCLL - de mogelijkheid om een vervolgproject met zorgpartners uit te bouwen in regio Leuven en Mechelen.