Gezinszorg

Gezinszorg

Heb je een zorgbehoefte en ben je op zoek naar hulp bij persoonsverzorging of huishoudelijke taken of heb je nood aan psychosociale, pedagogische of agogische ondersteuning? Dan kan je een beroep doen op een verzorgende van Familiehulp.

afb_gezinszorg

Wat is gezinszorg?

Gezinszorg helpt personen met diverse zorgbehoeften en hun omgeving.  De zorgverlening gebeurt door verzorgenden van Familiehulp; polyvalente basiswerkers in de thuiszorg die je bijstaan in persoonsverzorging, psychosociale ondersteuning, pedagogische of agogische ondersteuning en huishoudelijke hulp.

Persoonsverzorging omvat zowel dagelijkse lichaamszorg (hulp bij het wassen, hulp bij het eten en drinken, hulp bij het omkleden en het toilet,…) als meer specifieke zorg (ondersteuning bij beweging, bijstand verlenen bij het gebruik van bepaalde medicatie, het vervangen van een stomazakje bij een genezen stoma, …). Onze verzorgenden voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit (bijvoorbeeld observeren en rapporteren van temperatuur, stoelgang, symptomen bij disfuncties en nevenwerkingen bij behandelingen, therapietrouw,…).

Onze verzorgenden bieden psychosociale ondersteuning tijdens emotionele of moeilijke momenten. Gezinszorg omvat ook ondersteuning bij de opvoeding van en de zorg voor je kinderen (hulp bij wassen, aankleden, eten, naar school brengen, huiswerk,…). Onze verzorgenden kunnen je ook ondersteunen met je administratie en gezinsbudget, sociale contacten, ontspannende activiteiten, mobiliteitsproblemen, revalidatie en therapietrouw. Op het vlak van preventie vangen onze verzorgenden signalen van problemen of crisissituaties op en staan ze je bij in moeilijke momenten.

Huishoudelijke hulp omvat de organisatie van het huishouden, de zorg voor maaltijden (koken, afwassen,…), de zorg voor kledij en linnen (wassen, strijken,…), de zorg voor een hygiënisch woon- en leefklimaat (schoon houden van de woning, bedden opmaken,…) en boodschappen doen.

Wat kost gezinszorg?

Voor gezinszorg betaal je een wettelijk bepaalde bijdrage die afhankelijk is van je inkomen en het aantal personen ten laste. Familiehulp berekent je bijdrage tijdens een huisbezoek.

Tip: Familiehulp kan zorgbeurten geven van bijvoorbeeld 2 uur of 4 uur. In bepaalde omstandigheden kan gezinszorg ook in het weekend verleend worden. In onvoorziene noodsituaties kunnen we gezinszorg al na 1 dag opstarten zonder huisbezoek.